Utveckling

Grupper kan hjälpa eller stjälpa. I grupper finns potential för utveckling, glädje och effektivt arbete. Men det finns också en risk för kaos, frustration och konflikter. Att arbeta med grupputveckling handlar primärt om att skapa strukturer för att minska frustration och att skapa effektivitet. 

Att ha kunskap om gruppers dynamik och utvecklingsprocesser och att föra en kontinuerlig dialog om arbetsgruppens egen dynamik kan öka både effektiviteten och arbetsglädjen. 

En viktig tröskel för att nå tillit och effektivitet i teamsamarbetet är att hatera konflitker på rätt sätt. Att vara en konflktmedveten arbetsplats. 

Konflikter finns i vår vardag och är en del av våra relationer till andra människor - i hemmet, på jobbet och med vänner. Konflikter upplevs många gånger som jobbiga, negativa och tidskrävande - något som vi vill undvika.

Men konflikter kan vara någonting positivt och utvecklande. I konflikten möts olika tankar och synsätt och i den konstruktiva konflikten kan vi utvecklas och hitta vägar framåt. I grupper behöver vi hitta våra roller och testa vilka spelregler och gränser som finns inom gruppen. Detta gör vi genom dialog, diskussion och konflikt.

“Nyckeln i konstruktiv konflikthantering är kommunikation och samarbete”

Genom att se att det inte är konflikten som är negativ utan det sättet som vi hanterar och löser den på kan vi lära oss att använda redskap där vi bemöter konflikten och andra människor på ett kontrollerat, konstruktivt och positivt sätt. Nyckeln i konstruktiv konflikthantering är kommunikation och samarbete. Det handlar en förmåga att se sina och andras behov samt en vilja att hitta lösningar. Då vi i gruppen har hittat sätt att hantera våra konflikter kan vi samarbeta och arbeta effektivt.

"Genom handledningen har gruppen fått sammanhållning, bättre förståelse för varandras olikheter, struktur för verksamheten"

Delatagare arbetsgruppshandlending

Tjänster - Företag

Fanny Davidsson erbjuder utbildning, processledning och medling till företag och organisationer.

Exempelvis kan vi erbjuda:

- grupp/teamutveckling för ökad effektivitet och arbetsglädje

- värderingssturt teamarbete och värdebaserat ledarska

-utbildning i konflikthantering och kommunikation 

-processledning i ett förändringsarbete mot ökad kommunikation, feedback och strukturer för att bejaka den konstruktiva konflikten på arbetsplatser

-handledning eller konfliktmedling perioder av utmaningar eller konflikt på arbetsplatsen. 

Läs mer om förslag på utbildningsupplägg på utbildning.se:

 

 


Intresseanmälan

Är du intresserad och vill veta mer om av vad jag kan göra för ditt företag? Fyll i nedanstående formulär så återkommer jag inom kort med ytterligare infromation kring mina tjänster