Metodutveckling

Jag arbetar med att skapa och vidareutveckla utbildningsmaterial. Nedan kan du se de material som jag har arbetat fram

2009

Delegationen för Mänskliga Rättigheter

Författare till utbildningsmaterialet MR-dilemman. Ett utbildningsmaterial för högstadiet och gymnasiet om då två eller flera rättigheter krockar med varandra och de dilemman som kan uppstå. Materialet kan laddas ner gratis på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.


2008

The Non-Violence Project

Har utvecklat utbildningsprogrammen Schools for Peace och Sports for Peace. Utbildningsmaterialen berör våld, ickevåld, konflikthantering och kommunikation och riktar sig skola respektive idrottsrörelsen.


2004

Fred i våra händer

Medförfattare till utbildningsmaterial i konflikthantering och ickevåld.


2007

LSU

Deltagit i utvecklingen av det svenska utbildningsmaterialet Lika för Alla olika Alla Lika kampanjen. Boken kan köpas via LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.


2008

Integrations- och Jämställdhetsdepartementet

Kartläggning av de aktörer som arbetar med dialog kring demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige idag.


2011

Unicef Sverige och Retoy

I samarbete med Unicef Sverige och Retoy har Fanny Davidsson tagit fram metodmaterialet Barnkonventionen i en låda för arbete med barnsrättigheter inom förskolan. Materialet innehåller nio workshops med fokus på bland annat barns rätt till medbestämmande, lek, lärande och fritid, mångfald, miljö och tillgänglighet. Materialet kan laddas ned