Ser brevet konstigt ut? Läs det här istället

NYHETSBREV #1

Fokus skola

Under hösten 2009  är stor del av Fanny Davidssons verksamhet fokuserad mot skola och förskola, både inom området konflikthantering och mänskliga rättigheter.

Mänskliga Rättigheter 

Skolan är en  viktig arena för samtal om alla människors lika värde och för ökad kunskap om våra mänskliga rättigheter. Enligt Barnkonventionens artikel 43 har alla barn och ungdomar rätt att känna till sina rättigheter. Under hösten har Fanny Davidsson fokuserat på metoder för att samtala om mänskliga rättigheter både med små och stora barn. 

Barns rättigheter i förskolan

Just nu finner du åtta artiklar, varav fem stycken är övningar, författade av Fanny Davidsson på Förskoleforum. 

Förskoleforum är en webbplats för personal inom förskolan som drivs av Studentlitteratur. Fanny Davidsson svarar även på frågor om barns rättigheter i Förskoleforums expertpanel. Om du vill läsa artiklarna kan du under två månader få en gratis prenumeration på Förskoleforum.

Om er förskola vill ha mer vägledning i hur ni kan arbeta med barn rättigheter i er verksamhet kan ni beställa utbildningen Lekande rätt där Fanny Davidsson utbildar personalen i lekfulla och kreativa metoder. 

Spännande samtal om mänskliga rättigheter med tonåringar

För dig som arbetar med äldre elever så finns utbildningsmaterialet MR-dilemman att gratis ladda ner på Lektion.se. MR-dilemman tar  på ett kreativt och mångfacetterat  sätt upp de dilemman som kan  uppstå då två eller flera mänskliga rättigheter krockar  med varandra. Materialet riktar sig till elever på högstadiet  och gymnasiet och kan användas inom flera olika ämnen. 

 

Konflikthantering

Under hösten har Fanny Davidsson arbetat med fortbildning i konflikthantering för lärare. I samarbete med projektet Fred i vara händer är Fanny Davidsson under läsåret 09/10 en av kursledarna för Kunskapsbärarutbildningen. En ettårig utbildning för lärare i hur de kan arbeta aktivt med konflikthantering och att bygga den goda skolan. 

I Malmö har Fanny Davidsson under hösten utbildat personalen på två skolor i konflikthantering och ickevåld inom organisationerna PeaceOnEarth.nu och Get the Points satsning Frid och Fred i Malmö. Under 2010 är förhoppningen att samtliga högstadieskolor i Malmö skall erbjudas utbildningen.  


 

 

Läsvärt - bok

Min Ego-bok är en fantastisk bok som kan förbättra din relation, till dig själv och andra. Att träna sig i att ta emot och  ge feedback är en viktig del i konstruktiv konflikthantering. Använd boken  för att starta  en  process av positiv feedback i arbetsgruppen  eller ge bort den i julklapp till en vän som behöver uppmuntras! Boken kan köpas på www.egobok.se eller via internetbokhandlar. 


Läsvärt - internet

www.forskoleforum.se

Läs mina artiklar på förskoleforum. Barns rätt i förskolan, Barnkonventionen i förskolan - skapa en arbetsplan för barnkonvetnionen i tre steg, Leka och lära sina rättigheter och Samtal om barns rättigheter kan upptäcka övergrepp.

www.lektion.se

För in spännande diskussion om mäsnkliga rättigheter i skolan. Genom vardagliga exempel där två eller flera rättigheter krockar väcks intresset för mänskliga rättigheter hos eleverna. Ladda ner Dilemman om mänskliga rättigheter kostnadsfritt.

Vill du avsluta din prenumeration, Klicka här