Ser brevet konstigt ut? Läs det här istället

NYHETSBREV #2

Fokus idrott

 

Fotboll för fred ..... 

idrottsforum.org publiceras Fanny Davidssons artikel "Fotboll för fred - fotboll som redskap för fred och försoning". Artikeln innehåller repotage från mina två utbildningar för fotbollsungdomar sam fotbollsledare inom projektet Master Your Emotions i Bosnien Hercegovina och Kroation under maj och juni i år, samt en diskussions om fotbollens möjligheter som arena för social utveckling och fredsarbete. 

idrottsforum.org  är en nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift som publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora.

Konflikthanteringsutbidning inför fotbolls VM i Sydafrika 2010 

Get the Point Initiative introducerade 2008 Knot Vioence utbildningarna för idrottsledare och skolpersonal i Sydafrika. Den 3-4 december 2009 fortsatte satsningen inför fotbolls VM 2010. 20 fotbollstränare från Soweto utbildades under två dagar i interaktiva metoder för att föra in konflikthantering, anger management och arbete med sjalvkänsla i fotbollsträningen.

Under utbildningen fördes intressanta diskussionen genom värderingsövningar, upplevelsebaserade övningar och rollspel. Tränarna var positiva till metoderna och några började anvanda metoderna med sina ungdomar redan efter första utbildningsdagen.

Under varen 2010 kommer fortsättningsutbildningar genomföras med tränarna samt utbildningar med skolpersonal för att förena idrotten och skolan i arbetet mot våld. Get the Point Initiative kommer att genomfora satsningar innan, under och efter VM, för ungdomarna i de fattiga förorterna för att de ska känna sig delaktiga i aktiviteterna kring VM. Utbilningar, fotbollsturneringar och kreativa aktivieter kring den knuta revolvern kommer att genormföras.

Kommentarer om utbildningen:

"I learned a lot and I think that I, as a person, will grow and I will change what I was lacking before. Today I have learned a lot about anger management. It is something that I need to understand and I need to make sure that I understand another person, because it is not about me alone it is also about the person I am having a conflict with."

"I said it in the morning, I will say it now, I will say it in the evening, even in days to come - this project is a powerful project!"

"The course was excellent, it exceeded my expectations. Our challenge now is to make this in to a sustainable programme. If we work together we can change the situation in our communities."

"I want to say to my colleagues - 'Let's go out guys and make the change!'"

"I have learned a lot in these two days. I am a football coach and now I am a Life Skills person." 

For att se ett BBC reportage om samarbete mellan fotbollen och skolan med Knot Violence utbildningar och kreativt arbete i Portsmoth, England, gå in här. Fanny Davidsson utbildade Portsmoths fotbollsklubb i Evolves metoder i september 2008.

Demokrati- och ledarskapsutveckling i irakiska Kurdsitan 

I mars 2009 utbildade Fanny Davidsson, tillsammans med tio svenska ubildare, lärare, folkbildare och idrottstränare, 350 idrotts- och ungdomsledare i irakiska Kurdistan, på updrag av den kurdiska idrotts- och ungdomsministern.  Deltagarna fick utbildning i demokratiutveckling, ledarskapsutveckling, folkbildning och föreingsstruktur. Målet med ubildningen var att starta en utveckling mot ett ideelt föreningsliv och idrottsverksamhet med fokus på delaktighet och “idrott för alla”.

 

Boktips

Nonviolent communication. A language of life: Create your life, your relationships, your world in harmony with your values, av Marshall B Rosenberg.

Rosenberg har utvecklat ickevåldskommunikationen, ett språk som förenar människor istället för att skapa missforstånd och skuldbeläggning. Genom att i konfliktsituationer kommunicera vara känslor och behov skapar vi förståelse människor emellan.

Nonviolent communication är grunden för arbetet inom "Master your emotions" och boken är en inspiration för mig i mitt arbete och relationer med familj, vänner och kollegor.

Vill du avsluta din prenumeration, Klicka här