Ser brevet konstigt ut? Läs det här istället

NYHETSBREV #3

Fotbolls VM

 

Parallellt med fotbolls VM kommer en mängd sociala initiativ bedrivas i Sydafrika. Ett av dessa initiativ är the KnotViolence Campaign som Fanny Davidsson har ett bestående samarbete med.

Arbetet inför VM

KnotViolence arbete inför fotbolls VM startade hösten 2008 då Fanny Davidsson utbildade drygt 100 tjänstemän och ungdoms/idrottsledare från utbildningsdepartementet i Western Cape regionen och idrotts-, kultur- och fritidsdepartementet i Gauteng regionen i Sydafrika. Utbildningarna fokuserade på metoder i konflikthantering utifrån KnotViolence utbildningsmaterial Evole och Life Skills.

I december 2009 genomgick 20 fotbollstränare i Soweto, utanför Johannesburg, samma utbildning.

Arbetet under VM

Under hela VM månaden, 12 juni – den 12 juli, kommer KnotViolence arrangera ungdomsaktiviteter i Soweto. I Kasi Soccer World Cup kommer 500 ungdomar från Soweto att delta.

Ungdomarna kommer att delas in i 32 lag, vart och ett representerande en VM-nation.  På förmiddagen kommer man spela fotbollsmatcher, på eftermiddagen delta i KnotViolence utbildningsprogram och på kvällen visas dagens VM-matcher på storbildsskärm.

Fairplayfotboll

Fotbollsmatcherna spelas utifrån fairplay koncept. Varje lag består av åtta spelare, fyra tjejer och fyra killar. Sex spelare finns på plan samtidigt och matcherna är 2 x 20 minuter långa. Inga tydliga regler finns och istället för domare har man en spelledare. Eventuella meningsskiljaktigheter på plan reds ut genom dialog med ömsesidig respekt för varandra och spelet. 

Livskunskap

Under Knot Violence utbildningsprogram deltar ungdomarna i sex stationer, vardera 20 minuter. På stationerna genomför man övningar och samtal kring:

  • Självkänsla
  • Konflikthantering
  • Känslor och behov
  • Ickevåld
  • Var och en av ungdomarna får designa sin knutna revolver

Även departementen kommer att anordna ungdoms- och sportaktiviteter för de lokala ungdomarna under  hela VM perioden. Både Utbildningsdepartementet i Kapstaden och Idrotts-, kultur- och fritidsdepartementet i Johannesburg kommer att använda KnotViolence övningarna i sina aktiviteter. Förhoppningen är att 50 000 ungdomar genomgå de sex stationerna under VM!

Håll utkik efter den knutna revolvern

KnotViolence logga och symbol är det kända konstverket ”non vilolece” i form av en knuten revolver skapad av Carl Fredrik Reuterswärd till minne av John Lennon. Statyer av den knutna revolvern finns idag utplacerade på ett 30-tal platser världen över, den mest kända framför FN:s högkvarter i New York.

Inför fotbolls VM har 10 kända fotbollsprofiler fått designa var sin revolver. De knutna revolvrarna kommer finnas på plats på Cool Brittania – The Football and Music Festival i Kapstaden, för att sedan turnera runt i samtliga VM städer i Sydafrika.

I ungdomsutbildningarna kommer ungdomarna göra sin egen tolkning av vad den knutna revolvern betyder för dem.

 

 

Följ arbetet på bloggen och twitter!

Följ vårt arbete samt stämningen under det första fotbolls VM på den afrikanska kontinenten genom min blogg och på Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du avsluta din prenumeration, Klicka här