Ser brevet konstigt ut? Läs det här istället

NYHETSBREV #4

Fokus ledarskap

Konfliktmedvetet ledarskap

Ser du möjligheter i konflikter eller försöker du undvika dem? Som ledare har du ansvar för att hantera konflikter som dyker upp på arbetsplatsen. Det konfliktmedvetna ledarskapet handlar om mer än att hantera konflikter då de uppstår.

Det handlar om att skapa en organisation som främjar dialog och samarbete, där de utvecklande konflikterna får ta plats och de konflikter som tar energi och fokus från arbetet förebyggs och hanteras i ett tidigt stadium.

Det första steget till en arbetsplats med ett gott konfliktklimat är att förstå konflitker och dess roll för utveckling och ett kvalitativt reslutat. I våra utbildningar erbjuder vi modeller som förklarar konflikters roll i grupputveckling, hur vi ska förstå oss på de där irriterande personerna och hur konflikter uppstår och utvecklas. 

Det andra steget i ett bedriva ett konflitkmedvetet ledarskap är att ha redskap att kunna förebygga destruktiva konflikter och hantera de konflikter som uppstår på arbetsplatsen. 

I våra utbildningar går vi igenom olika konflikthanteringsstrategier och praktiska metoder för att leda en arbetsgrupp genom både spännande och svåra konflikter. 

Förutom utbildning erbjuder vi handledning för lednings- eller arbetsgrupper för att utveckla gruppen under en längre tid. Vi kan även erbjuda konfliktmedling då ni behöver extern hjälp att hantera en konflikt som har uppstått. 

 

Värdebaserat ledarskap

Vill du utforska dina värderingar i ditt ledarekap? Funderar ni på hur ni kan bli ett mer värdestyrt företag eller organisation? Boka individuell eller grupphandledning med Fanny Davidsson. Ni kan också boka en utbildning eller inspirationsdagar med Visionspiloterna, ett samarbete mellan Fanny Davidsson, Piece of Value och Caring Group, där de olika företagen bidrar med sin spetskompetens inom värdebaserad organisationsutveckling. 

Ledarskap är avgörande för hur väl en verksamhet fungerar och utvecklas. Framgångsrikt ledarskap bygger på god självuppfattning om egna beteenden och god kommunikationsförmåga. Det innebär också god förmåga att bedöma medarbete och utveckla deras professionalitet så verksamhetens mål kan förverkligas. Att bli medveten om vilka värderingar som driver dig som ledare kan hjälpa dig i utmanande situationer. 

Ett värdebaserat ledarskap ger medarbetarna en frihet att ta egna initiativ och lösa arbetsuppgifter efter eget huvud, samtidigt som de har en tydlig ram i form av syfte, vision, mål och strategier och gemensamma strategier att luta sig mot. Enligt Harvard Business Review är visions- och värderingsstyrda företag tolv gånger lönsammare än andra.

 

Boktips

Att skapa effektiva team av Susan Wheelan, proffessor i psykologi vid Temple University, är en bra och lättläst handbok om gruppers utveckling från arbetsgrupper till högpreserande team. Boken bygger på många års forskning kring grupper. 

Hur skapar man effektiva och högpreserande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur kan ledare hantera gruppen under de olika utvecklingsstadier och när uppstår konflikter? Detta är bara några av de frågor som diskuteras i boken, som är ett fantastiskt komplement till våra utbildningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny Davidsson samarbetar sedan 2012 med den kvalificierade ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap som drivs av Scouterna och Konungens stiftelse ungt ledarskap. I utbildningen får unga ledare, 20-25 år, inom ideell sektor under ett halvår utforska sina värderingar och sitt ledare tillsammans med andra unga ledare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor. 

Genom utbildningen medvetandegörs unga ledare om sina värderingar för att sedan leva dem i sitt ledarskap. Det finns också ett mål om erfarenhetesutbytde mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor, samt mellan ledare i olika åldrar.  Volvo, Handelsbanken, ICA, och Stena är samarbetspartner till utbildningen.

 

 

Vill du avsluta din prenumeration, Klicka här