Fanny Davidsson

Mitt namn är Fanny Davidsson och jag arbetar med ledarskapsutveckling konflikthantering, mänskliga rättigheter.

 

Människan Gruppen Världen

Fanny Davidsson arbetetar på tre nivåer, med individer, grupper och samhällsförändring. Jag utgår från att delaktighet i samhället och tillit till människor omkring oss är grundstenar för samarbete  och utveckling. En känsla av delaktighet, ansvar och tillit i kombination med konstruktiv kommunikation och redskap för att hantera konflikter på  ett positivt sätt leder individer, grupper och samhället framåt. 

Jag arbetar med befintliga grupper, så som ledningsgrupper, personalgrupper, eller styrelser. Individens perspektiv i gruppen står i fokus. Jag arbetar med grupper i Sverige och internationellt, i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Sydamerika. 

Jag vill bidra till:

 -ökat samarbete och kommunikation inom grupper för att ett      förbättrat resultat av arbetet inom gruppen. 

- ökad kunksap om individers rättigheter

- ökad självkänsla, delaktighet och engagemang hos individer och    grupper

 

Ledarskap

Jag har sedan år 2000 arbetat för ökat samarbete och dialog inom grupper. Ledarskap finns som en röd tråd i arbetet, att leda sig själv och att leda andra. Genom utbildningar och handledning stärker jag ledare, individuellt och i grupp. Fokus ligger på värdebaserat ledaskarskap, det konflitkmedvetna ledarskapet och ledarskap för mänskliga rättigheter. 

 

Konflikthantering

Jag arbetar med konflikthantering utifrån människan, gruppen och världen. Hur kan du som individ förstå och hantera dina konflitker på ett bättre och mer konstruktivt sätt. Hur kan grupper utvecklas framåt genom en förståelse för konflitkers roll i grupputvecklingen, som akiva ledare och gruppmedlemmar. Och slutligen hur kan vi skapa en bättre värld, där jag arbetar utifrån min passion om en värld i fred, framförallt genom utvecklandet och sprindingen av metoder i fredsarbete, men konflitkhantering som den centrala kärnan, för personer som arbetar med barn och ungdomar inom skola, idrott och annan verksamhet.

 

Mänskliga Rättigheter

Parallellt med konflikthantering är Mänskliga rättigheter mitt huvudämne i vilket jag, tillsammans med socialt arbete, har en kandidatexamen från Lunds universitet. Jag har framförallt specificerat mig på barns rättigheter, fredsaspekter och metoder för mänskliga rättighetsutbildning. Jag anser att kunskapen om rättigheter och skyldigheter gentemot varandra är grunden i en levande demokrati och vår ryggrad som aktiva medborgare och medmänniskor. I dessa frågor har jag samarbeten och uppdrag och Unicef Sverige, Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige, Rädda Barnen och Amnesty. Jag skriver regelbundet artikelar på Förskoleforum.se som drivs av Studentlitteratur. 

 

Samarbete

Jag är övertygad om att samarbeten stärker oss. Mycket av mitt arbete gör jag i samarbete med andra företag eller organisationer. Läs mer om mina samarbetspartners till höger!

 

"Fanny är en fantastisk processledare och hennes forumspel var den mest uppskattade och pedagogiska övningen under hela utbildningsserien"

Lina Nilsson, projektledare för "Kvinnor och företagande", Lunds universitet

Samarbetspartners