Värdegrundsarbete

Betoningen på att skolan skall arbeta med värdegrundsfrågor har stärkts sedan 1990-talet och framåt. I den nya läroplanen (Lgr11) förstärks det ytterligare. Det så kallade värdegrundsarbetet innefattar bland annat allas lika värde och de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, demokrati, arbete mot mobbing, kränkningar och diskriminering och en miljö för lärande och utveckling. Enligt skollagen ska skolorna årligen upprätta handlingsplaner mot mobbing, diskriminering och kränkande behhandling. 

Värdegrundsarbetet kan kännas "luddigt" och svårt att greppa. Arbetet kan ses som något som bara finns där i den mänskliga interaktionen, som något svårt och tidskrävande eller som lustfyllt och energigivande. Det finns idag en uppsjö av litteratur, metoder och program frörande värdegrundsarbete i den svenska skolan. Som skolledning och lärare kan det vara svårt att få tiden att hålla sig uppdaterad, jämföra olika metoder och bälda de delar som passar den egna skolan, vid sidan om allt annat man ska göra. 

Fanny Davidsson är expert på värdegrundsfrågor och metoder för arbetet samt i processledning för skolledning, lärare och elever.

Nedan kan du se videoklipp från en workshop, med fokus på kommunikation och samarbete med högstadieelever i Malmö.

"Det bästa med utbildningen har varit Fannys kunskap, erfarenhet och engagemang. Hon har en oerhörd kompetens och blir därför förtroendegivande i sin roll.

Eleverna tyckte att metoderna som Fanny presenterade var roliga och engagerade. Även i skolans personalgrupp har det blivit bättre stämning och bättre samarbete inom arbetslagen och stadierna."

Magnus Dahlberg, rektor

Tjänster - Skolor

Fanny Davidsson erbjuder utbildningar till personal och elever från förskola och uppåt. 

Processledning - att genomföra kartläggningar, behovsanalys och planering av skolans värdegrundsarbete tillsammans med skolledning, lärare och elever inför varje läsår. 

Vägledning - en vägledning i vilka metoder det finns att tillgå. Exempel på frågor som tas upp är vilka metoder passar vår skola, hur tar vi tillvara på den erfarenhet vi har på skolan och vilka teman ska vi arbeta med under året?

Värdegrundshandledning - handledning för personalen under arbetets gång. Vilka svårigheter och problem stöter man på, hur hanterar man utmaningar i skolvardagen, hur hanterar man konflikter och kränkningar som uppstår. 

Föreläsningar

  • skolans värdegrundsarbete - lagstiftning, forskning, koppling till läroplanen
  • mänskliga rättigheter
  • våld, konflikter och kränkningar - vilka är skillnaderna?
  • konflikthantering
  • fred och ickevåld

Läs mer om mina utbildningar på utbildning.se:

 

 


Intresseanmälan

Är du intresserad och vill veta mer om av vad jag kan göra för din skola? Fyll i nedanstående formulär så återkommer jag inom kort med ytterligare information kring mina tjänster